Tấm sàn thép

Tấm sàn thép được sử dụng để thay thế gỗ tạo ra các sàn làm việc trên cao an toàn cho công nhân. Được gia công trên máy cắt tự động nên ưu điểm của tấm sàn do Đông Dương sản xuất là nhẹ và có kích thước chuẩn xác, tải trọng bố đồng đều và ổn định.

Steel Planks

Steel planks are used to replace for timber where shall be created safe staging at work height. They was processed by automatic cutters, therefore, their advantage of steal plank made by Dong Duong are slight, precise sized, evenly and load stability.

CHI TIẾT SẢN PHẨM / PRODUCT DETAILS

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU / PROJECT PICTURES