Giàn giáo khung

Giàn giáo khung có thể được dùng cho nhiều công tác khác nhau như bao che hoàn thiện, chống đỡ sàn bê tông, xe di động làm việc tại công trình.

Ưu điểm của hệ giàn giáo khung là dễ lắp đặt, dễ quản lý số lượng do kết nối đơn giản.

Frame Scaffolding

Frame scaffolding can be used for many different works like completed works, support for casting, mobile scaffold on Site.

Their advantages are easy to install and control the quanlity because of their simply connection

CHI TIẾT SẢN PHẨM / PRODUCT DETAILS