Giàn giáo Di Động

Giàn giáo di động giúp công nhân lên đến độ cao hang chục m để làm việc cùng với thiết bị một cách an toàn, nhanh chóng và tiện lợi.

Tùy theo địa hình lắp đặt mà chúng tôi sẽ thiết kế và sản xuất hệ giàn giáo phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Mobile scaffolding

The mobile scaffolding will support you to work on around of ten meters height, quickly and handy.

We can satisfy to design and fabricate products follow up to your real condition, please contact with us for more information.