Giàn giáo Ống

Được sử dụng cho công việc hoàn thiện cũng như đổ bê tông cho các sàn công nghiệp.

Ưu điểm là rất linh hoạt, trong các vị trí có cos đặc biệt hay không bằng phẳng, ngoài ra nó còn giúp giảm khối lượng giàn giáo trên một đơn vị thể tích thi công so với hệ giàn giáo khác và giảm chi phí vận chuyển, lưu kho do đóng gói gọn gang.

Tube Scaffolding

Tube scaffold systems are used for completed job as well as support for casting on industrial slap.

Advantages are flexible to set up at the special position with different level or non – smooth.They are also to reduction of the material quantities on same area compare with other scaffold systems as well as shipping cost and storage by packaging neatly

CHI TIẾT SẢN PHẨM / PRODUCT DETAILS