Cột chống

Với khả năng chịu tải trọng lớn và có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt. Cột chống thép là lựa chọn tốt để thay thế cho các cột gỗ khi cần chống đỡ đổ sàn bê tông công nghiệp.

Pipe support

With high load capacity and can be flexible height adjustment. Pipe support is a best choice to replace for wooden pillars when casting for industrial slaps.