Hệ cốp pha định hình

Hệ cốp pha định hình sẵn giúp giảm chi phí lắp đặt và gia công tại chỗ cho công tác cốp pha tại công trình.

Ưu điểm của hệ này là có khả năng chịu áp lực tải lớn khi làm việc. Đặc biệt với hệ cốp pha trượt và cốp pha bàn giúp giảm thời gian thi công và giảm nhân công cũng như thiết bị bao che công trình.

Formwork system

Formwork system helps to reduce the cost of assembly and fabrication on Site.

Their advantages are the high pressure in working. Especially, Fly Form-work and Table Formwork system shall be saved the execution period and decreasing labor as well as material for covering works.

CHI TIẾT SẢN PHẨM / PRODUCT DETAILS