Bằng Khen

Công ty Đông Dương cũng nhận được nhiều lời khen từ phía khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

MỘT SỐ BẰNG KHEN TIÊU BIỂU

Certificate of merit

Dong Duong Corporation also received many compliments from Customers during the business process

Certificate of Merits: