MÁY & THIẾT BỊ XÂY DỰNG

SÂN KHẤU - KHÁN ĐÀI


CONSTRUCTION MACHINES & EQUIPMENT

STAGES - STANDS

- Giàn giáo Khung / Frame Scaffolding- Giàn giáo Ống / Tube Scaffolding- Giàn giáo Trụ Đứng Kiểu Khớp Nối / Kwickstage Scaffolding- Giàn giáo Tổ Hợp / Combine Scaffolding- Giàn giáo Di Động / Mobile Scaffolding- Giàn giáo Đĩa / Ringlock Scaffolding


- Cốt pha Định Hình / Formwork- Cốt pha Bàn / Table Formwork- Cốt pha Trượt / Fly Formwork- Cốp pha Tròn / Circle Formwork


Hiệu POTAIN / POTAIN


- Cẩu tháp MC 175B / Model MC 175B- Cẩu tháp MC 175C / Model MC 175C- Cẩu tháp MCi 85A / Model MCi 85A


- Vận thăng GJJ / Model GJJ- Vận thăng Alimak / Model Alimak


- Sân khấu cơ động EXXLE / EXXLE STAGE- Sân khấu tiện lợi STEG / STEG STAGE- Sân khấu chuyên nghiệp PRO / PRO STAGE


- Khán đài đa năng MULTY / MULTY STAND- Khán đài trang trọng VIP / VIP STAND- Khán đài dã chiến SOLYD / SOLYD STAND


DỊCH VỤ / SERVICES


- Lắp dựng / Intalling- Vân hành & bảo trì – Bảo dưỡng / Operation and Maintenance- Tháo hạ - Vận chuyển / Dismantle - Transportaion- Cung cấp nhân viên vận hành / Operating manpower

CẨU THÁP - VẬN THĂNG - GIÀN GIÁO - CỐP PHATOWER CRANES - HOISTS - SCAFFOLDING - FORMWORK

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU / SOME TYPICAL CUSTOMERS